27 مهر 1400
En|

آدرس و شماره تلفن های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

 

ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
آدرس : گرگان - خیابان شهید بهشتی/ جنب خیابان گرگانجدید 
كدپستي :13661-49138  تلفن :   5-01732223131 دورنگار: 01732245312
وب سایت : golestan.mrud.ir
آدرس پست الکترونیک:   info@rahGolestan.ir   

 


ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
آدرس : گرگان - خيابان شهيد بهشتي-خيابان ملاقاتي- جنب انبار مينو
كدپستي :94764-49166  تلفن: 3- 01732248720

دورنگار : 0173224872

وب سایت : golestan.mrud.ir
آدرس پست الکترونیک:  info@rahGolestan.ir

  


 

 

مدیر کل

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین محبوبی
شماره تلفن 1 دفتر مدیرکل: 01732232036 - 01732224445
شماره تلفن 2 دفتر مدیرکل: 01732243140 - 01732243160

فکس: 01732225111

پست الکترونیک :    modir.kol@golestanrud.ir

     


رئیس اداره حراست  جناب آقای هادی خادملو
شماره تلفن
:  01732232024   
فکس:  01732227182        

      

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی(روابط عمومی) خانم مهندس سیده بهاره مقتدایی
شماره تلفن
:  01732220551      
فکس:  01732220551                 
پست الکترونیک :   ertebatat@golestanrud.ir


معاونت های مستقر در ساختمان شماره یک

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جناب آقای تقی باقری راد
شماره تلفن
: 01732241451      
فکس: 01732241451                
پست الکترونیک :    manabe.moavenat@golestanrud.ir

 

معاون معماری  و شهرسازی خانم مهندس سیده فرشته خلیل زاده
شماره تلفن
:  01732221001      
فکس:  01732221001               
پست الکترونیک :    shahrsazi@golestanrud.ir

 

معاون مهندسی و ساخت جناب آقای مهندس نبی الله داوودی
شماره تلفن
:  0173225594      
فکس:  01732225594                
پست الکترونیک :   mohandesi.sakht@golestanrud.irمعاونت های مستقر در ساختمان شماره دو

معاون املاک و حقوقی جناب آقای مهندس محمود تيموري
شماره تلفن
:   01732222148       
فکس:    01732222148                 
پست الکترونیک :   amlak.moavenat@golestanrud.ir

 

معاون بازآفرینی شهری و مسکن جناب آقای مهندس اسدا... پناه يزدان
شماره تلفن
:  01732225140       
فکس:  01732225140                
پست الکترونیک :   bazafarini.moavenat@golestanrud.ir