27 مهر 1400
En|

وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌ها و معاونت‌هاي تابعه آن از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي با موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل،‌ مسكن و شهرسازي حمايت مالي و ابزاري مي‌نمايد. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكترا كه قصد پژوهش در اين حوزه‌ها را دارند مي‌توانند درخواست‌هاي خود را در سامانه شهراه ثبت و پيگيري نمايند. براي اطلاعات بيشتر در زمينه موضوعات مورد حمايت هر سازمان و معاونت تايعه مشاهده پايان‌نامه‌هاي قبلي حمايت شده مي‌توانيد به سايت‌هاي زير مراجعه نماييد: