27 مهر 1400
En|

خدمات دارای کد شناسه اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان

شناسه خدمت عنوان خدمت(شناسنامه) بستر ارائه خدمت
  15061676000   نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور      
  15061677000   انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان      
  18051678000   راهبری آموزش های تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی      
  15061679000   نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان      
  15051680000   تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری          
  15051681000   تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان      
13041682000   صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني                
    13041682100 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی      
    13041682101 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی      
    13041682102 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی      
    13041682103 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)      
    13041682104 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)      
    13041682105 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)      
    13041682106 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی      
    13041682107 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی      
    13041682108 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"      
    13041682109 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"      
    13041682110 صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)      
  13051683000   پاسخگویی به شکایات تشکلها در حوزه حمل و نقل      
  13051685000   تامین مصالح پروژه های عمرانی      
  13051686000   ارایه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری          
  15011687000   صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی          
  13051688000   تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه بخش حمل و نقل          
15021689000   تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران                
    15021689100 تهیه طرح های کالبدی منطقه ای      
    15021689101 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه      
15021690000   تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری                
    15021690100 تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري      
    15021690101 تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري      
    15021690102 تهيه طرح‌هاي طراحي شهري      
    15021690103 تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري      
  15021691000   ارائه عکس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری      
  15021692000   تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران      
  15012152000   صدور مجوزتخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی          
  15022123000   بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی ابنیه در مسیر و حریم احداث طرحهای ساخت راه          
  15012154000   نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5      
13052156000   احداث و بهسازی راه های کشور                
    13052156100 احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی      
    13052156101 احداث و بهسازی راه روستایی      
  13052157000   مطالعه و پایش مسیر پروژه های راهسازی      

 

 

جدول معرفی نمادها

نماد معرفی نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شوید.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد اپلیکیشن مورد نظر را دریافت می کنید.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده می شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده می شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت نمایش داده می شود.
نماد ارائه خدمت در تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود مي شود.
نماد فرم ارائه خدمت در بستر پست الکترونیکی؛ در صورت کلیک روی این نماد آدرس پست الکترونیکی نمایش داده می شود.
نماد شرح گردش خدمت و فرم های مورد نیاز، در صورت کلیک بر روی این نماد شرح گردش خدمات نمایش داده می شود.