01 مهر 1400

اسامی ایمیل های سازمانی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

نام کاربری ایمیل

نام ونام خانوادگي

modir.kol@golestanrud.ir

مدیرکل

mohandesi.sakht@golestanrud.ir

معاونت مهندسی ساخت

fani.moshaver@golestanrud.ir

اداره  فني وامور مهندسان مشاور

nezarat.rah.asli@golestanrud.ir

 اداره نظارت برساخت راهها

nezarat.rah.farei@golestanrud.ir

اداره نظارت برساخت راههاي فرعي و روستايي

ejra.sakhteman@golestanrud.ir

اداره اجراي پروژه هاي ساختماني و تاسيسات عمومي

bohran@golestanrud.ir

اداره مديريت بحران وپدافند غيرعامل

ertebatat@golestanrud.ir

اداره ارتباطات و اطلاع رساني

peyman@golestanrud.ir

 اداره پيمان و رسيدگي و قراردادها

bodjeh@golestanrud.ir

اداره برنامه ، بودجه ،جذب سرمايه و تجهيز منابع

fava@golestanrud.ir

اداره آمار ، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

hamonaghl@golestanrud.ir

اداره هماهنگي حمل و نقل

shahrsazi@golestanrud.ir

معاونت شهرسازی

tarh.shahri@golestanrud.ir

اداره طرحهاي توسعه شهري و معماري

nezarat.tarh@golestanrud.ir

اداره نظارت بر طرحهای توسعه و عمران

dabirkhaneh@golestanrud.ir

دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی مسكن وشهرسازي

nezarat.mogararat@golestanrud.ir

اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان

bazafarini.moavenat@golestanrud.ir

معاونت بازآفرینی شهری

bazafarini.hamahangi@golestanrud.ir

اداره  هماهنگي ستاد بازآفريني شهري

eghtesad.maskan@golestanrud.ir

اداره مطالعات اقتصاد مسكن و مهندسي بازآفريني شهري

tashakol@golestanrud.ir

 اداره تشكل هاي حرفه اي و بازآفريني شهري

hamahangi.ejraei@golestanrud.ir

 اداره هماهنگي و امور اجرايي

amlak.moavenat@golestanrud.ir

معاونت املاک و حقوقی

amlak.bank@golestanrud.ir

اداره املاك وبانك زمين و حفاظت از اراضي

hoghoghi@golestanrud.ir

اداره امور حقوقي و دعاوي

vagozari@golestanrud.ir

اداره واگذاري

yegan@golestanrud.ir

يگان حفاظت

manabe.moavenat@golestanrud.ir

معاونت توسعه و منابع

poshtibani@golestanrud.ir

اداره پشتيباني ،توسعه منابع انساني وتحول اداري

mali@golestanrud.ir

 اداره امور مالي وذيحسابي

daramad@golestanrud.ir

اداره درآمد وهزينه هاي عملياتي

naghlie@golestanrud.ir

نقليه