| 23 مرداد 1399
En|

سرپرست اداره : آنه محمد قرنجيك 
مدرك تحصيلي : كارشناسي عمران 
سابقه خدمت : بيش از 22 سال
آدرس : مينودشت- ابتداي محور مينودشت- گنبد- اداره راه و شهرسازي
تلفن : 01735225942

فاكس: 01735221410