27 مهر 1400

 

اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان درراستاي ماموريت ها ووظايف ذاتي و محوله با برنامه ريزي مناسب وبه كارگيري روشهاي نوين بمنظور دستيابي به نقطه مطلوب توسعه زیرساختهای استان  در حوزه هاي مهندسی و ساخت ، شهرسازی و معماری ،مسکن و ساختمان ،املاک وحقوقی اقدامات قابل توجهی در سطح استان با تلاش و پيگيري مستمر مديران ،كارشناسان و كاركنان درطی دولت یازدهم نموده است كه به طور خلاصه به گوشه اي از اين اقدامات در اين تیزرپرداخته ميشود.

 


 

 

 

  1.  اجرای 58 پروژه مرمت و بهسازی بناهای با ارزش در بافت تاریخی استان با اعتبار 105 میلیارد ریال که نسبت به سنوات گذشته افزایش 100 درصدی داشته است.
  2. -اجرای 18 پروژه با اعتبار 85 میلیارد ریال در حوزه بهسازی سکونت گاه های غیر رسمی استان. که نسبت به سنوات گذشته افزایش 100 درصدی داشته است.
  3. افتتاح و تحویل 32491 واحد مسکن مهر در سطح استان به متقاضیان با اعتبار 19460میلیون ریال در قالب تعاونی، سه جانبه و خود مالکی که نسبت به سنوات گذشته افزایش بیش از 100 درصدی داشته است .
  4. واگذاری بیش از یکصد و نود هفت هزار متر مربع زمین مسکونی در سطح استان در قالب شرکت تعاونی ، گروهی و فردی جهت صاحب خانه شدن هم استانی های گرامی و واجد شرایط.
  5. واگذاری بیش از چهار صد و بیست و سه هزار متر مربع زمین به سازمانهای دولتی، غیر دولتی و سایر ارگانهای واجدین شرایط جهت توسعه ساختمان های اداری،آموزشی،خدماتی، درمانی، ورزشی و غیره در سطح استان.
  6. احداث 45 کیلومتر راه با اعتبار 900 میلیارد ریال در قالب پروژه های مهم تعریض و چهارخطه کردن راه های استان به منظور افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در تردد.
  7. تصویب و رونمایی از21 طرح جامع شهری و 10 طرح تفصیلی شهرستان های استان با اعتبار 25 میلیارد ریال که نسبت به سنوات قبل افزایش 100 درصدی داشته است.
  8. خلع ید 280هکتار زمین  از اراضی دولتی تحت مدیریت سازمان ملی زمین در استان ازمتصرفین .