27 مهر 1400
گزارش پروژ ه هاي اجرا شده در دولت تدبير واميد (دولت يازدهم )

 1. اجرا و بهره برداري از پروژه احداث پل روگذر ليوان شرقي با اعتبار5 ميليارد تومان در دولت يازدهم.
 2. آغاز به كار پروژه بهسازي محور آزادشهر- خوش ييلاق با عقد قرارداداوليه به مبلغ 31 ميليارد تومان،با پيشرفت فيزيكي25 درصدي كه در دولت دوازدهم به بهره برداري خواهد رسيد.
 3. آغاز به كار پروژه بهسازي محور راميان- سه راهي شاهرود با عقد قرارداد به مبلغ 30 ميليارد تومان كه دردولت دوازدهم به بهره برداري خواهد رسيد.
 4. بهسازي و تكميل بزرگراه آزادشهر- نوده خاندوز به طول 6كيلومتر با اعتبار معادل 10 ميليارد تومان در دولت يازدهم به بهر برداري رسيد .
 5. بهره برداري از بيمارستان 96 تختخوابي بندر گز با اعتباري معادل 28 ميليارد تومان از محل منابع ملي ، با متراژ27 هزار متر و زير بناي 8980 متر مربع در حاشيه ميدان بندر گز در دولت يازدهم.
 6.  بهره برداري از ساختمان منابع طبيعي بندر گز با اعتبار  2 ميليارد تومان  و زير بناي1434 متر مربع در دولت يازدهم .
 7. آغاز احداث مجتمع فرهنگي هنري گرگان با اعتبار  4 ميليارد و 350 ميليون تومان با پيشرفت فيزيكي 95 درصد .كه در دولت دوازدهم  به بهره برداري خواهد رسيد.
 8.  آغاز احداث ساختمان فرمانداري مراوه تپه با اعتبار 1 ميليارد و 800 ميليون تومان  با پيشرفت فيزيكي 90درصد .كه در دولت دوازدهم به بهره برداري خواهد رسيد.
 9.  آغاز احداث ساختمان در حال ساخت فرمانداري راميان با اعتبار 2 ميليارد و 250 ميليون تومان با پيشرفت فيزيكي 80 درصد كه در دولت دوازدهم  به بهره برداري خواهد رسيد.
 10.  نوسازي بافتهاي فرسوده و احياي بافت تاريخي گرگان با تملك 3 خانه تاريخي در بافت تاريخي گرگان با تخصيص اعتبار بيش از 1 ميليارد و 700 ميليون تومان .
 11.  مرمت و بهسازي تكايا و بناهاي با ارزش در بافت تاريخي گرگان به تعداد15 پروژه با اعتبار حدود1 ميليارد و 800 ميليون تومان كه نسبت به دولت قبل افزايش 100 درصدي داشته است.
 12.  آسفالت 172 كيلومتر راه روستايي كه 72 كيلومتر آن جزوه پروژه هاي شاخص و تاثير گذار بوده ودر اجراي اين پروژه ها تعداد ي از روستاي بالاي 50 و 20 خانواردر سطح استان خصوصا نقاط محروم از راه آسفالته برخوردار شده اند.
 13. 13- تصويب و رونمايي از 13 طرح جامع شهري و 6 طرح تفصيلي شهرستانهاي استان در مقايسه با دولت دهم ، افزايش 100 درصدي را به دنبال داشته است.
 14. بهره برداري از 17557 واحد مسكن مهر در سطح استان در قالب تعاوني ، سه جانبه و خود مالكي در دولت يازدهم.