01 مهر 1400

  

  

  

  

 

  

  

                                                                                                                                            

  

  

امام حسین(ع) می فرماید: کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.

نظرسنجی

Loading
  • 1 2 3 4 5
    ضعیف عالی

پیوند ها