| 01 تیر 1400
برگزاری مراسم ارتحال ملکوتی بنیانگذار و معمار بزرگ انقلاب امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی دکتر سلیمان دوست و با حضور مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی ، معاونین  و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی  استان گلستان در نماز خانه اداره کل

 برگزاری مراسم ارتحال ملکوتی بنیانگذار و معمار بزرگ انقلاب امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی دکتر سلیمان دوست و با حضور مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی ، معاونین و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در نماز خانه اداره کل

پنجشنبه، 13 خرداد 1400 | امتیاز: Article Rating

برگزاری مراسم ارتحال ملکوتی بنیانگذار و معمار بزرگ انقلاب امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی دکتر سلیمان دوست و با حضور مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی ، معاونین  و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی  استان گلستان در نماز خانه اداره کل

تصاویر
  • برگزاری مراسم ارتحال ملکوتی بنیانگذار و معمار بزرگ انقلاب امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد با سخنرانی دکتر سلیمان دوست و با حضور مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی ، معاونین  و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی  استان گلستان در نماز خانه اداره کل
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: